2013.03.07. Kovács Imre konferencia a Politikatörténeti Intézetben

A Politikatörténeti Intézet, a Kovács Imre Társaság és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztálya Állandó Bizottságának tudományos emlékülése 10:00 – Köszöntő, a KIT elnöke és Orosz István (Levezető elnök: Kovács András) 10:15 – Tóth Pál Péter: Szociológus? Politikai gondolkodó? Politikus?…

2013.03.05. Kovács Imre konferencia az Írószövetségben

2013.03.05. Kovács Imre konferencia az Írószövetségben

Kovács Imre 100. születésnapjára

Társaságunkat telefonon megkereste Cserépfalvi Katalin professzor asszony, aki a legendás könyvkiadónak, Cserépfalvi Imrének a leánya és rendelkezésünkre bocsájtotta Kovács Imre születésének 100. évfordulójára írott kedves megemlékezését úgy is, mint Kovács Imre egyik legjobb barátja. Mindössze 4 éves volt, mikor az…

Emléktábla avatás Gyomaendrődön

Emléktábla avatás Gyomaendrődön

A hosszú ünnepi hétvége szombat délelőttjén az elszármazottak világtalálkozójának programjaként Kovács Imrére, a két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakjára, népi íróra emlékeztek. Tiszteletére a Városháza falán emléktáblát avattak és könyvbemutatóval emlékeztek meg életművéről. forrás: http://www.gyomaendrod.hu/list/hirek/4480

Alcsútdobozi ünnep - Kézfogások földön-égen

Alcsútdobozi ünnep – Kézfogások földön-égen

2012.08.21, Alcsútdoboz – Szent István és az új kenyér mindig nagy ünnep Alcsútdobozon, a korábbi hagyományokat folytatja Oláh Gyárfás polgármester. A falu szívében utcát avattak, a kastélykert kápolnájában miséztek, s az első díszpolgári címet is átadták a jeles napon. Alcsútdoboz…

Kovács Imre: Kolontó

Kovács Imre: Kolontó

Előre kell bocsátanunk, hogy Kovács Imre nemcsak kiemelkedő szónoki képességgel rendelkezett, – ami egy vérbeli politikustól nyilván elvárható – de igazán kiváló írói vénával is. A Kolontó érdekes, olvasmányos regény. Egy fiatal segédtiszti gyakornok az ország egyik legnagyobb uradalmába, Kolontóra…

Haas György: Egy élet a nemzet felemelkedéséért

Megdöbbentően keveset tudunk önmagunkról. Ha megkérdeznénk az ország lakosságától azt, hogy kicsoda Kovács Imre, jó, ha néhány ezer olyan akadna, akinél ez a név visszhangot kelt. Az utolsó negyven esztendő a nemzetünk tudatában olyan kétségbeejtő repedéseket teremtett, amely már az…

Kovács Imre válogatott írásai

Kovács Imre válogatott írásai

A válogatás Szabó A. Ferenc munkája. A megjelentetésben történt segítségért a Nemzeti Kulturális Alapot  és Alcsútdoboz Önkormányzatát is köszönet illeti. Ebben a kitűnő érzékkel összeállított válogatásban keresztmetszetet kaphatunk Kovács Imre írásaiból. Itt egyaránt előfordulnak még itthon keletkezett írásai valamint emigrációbeli…

Molnár M. Eszter: Egy homo politicus itthon, Európában és Amerikában

Molnár M. Eszter: Egy homo politicus itthon, Európában és Amerikában

Molnár M. Eszter immár több évtizede a Kovács Imre Társaság tagja. Kutatói munkája Kovács Imre mellett Áchim L. András életének és munkásságának bemutatására is kiterjed. A könyv számtalan idézetet mutat be Kovács Imre cikkeiből, írásaiból, bemutatja politikai tevékenységét, elkötelezettségét. Parlamenti…

Kutatás a columbia egyetemi hagyatékban

Kutatás a columbia egyetemi hagyatékban

    PDF letöltése