2013.03.07. Kovács Imre konferencia a Politikatörténeti Intézetben

A Politikatörténeti Intézet, a Kovács Imre Társaság és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztálya Állandó Bizottságának tudományos emlékülése

10:00 – Köszöntő, a KIT elnöke és Orosz István

(Levezető elnök: Kovács András)
10:15 – Tóth Pál Péter: Szociológus? Politikai gondolkodó? Politikus? – Homo politicus
10:35 – Birkás Anna: Kovács Imre ifjúkori szocializációja
10:55 – Molnár M. Eszter: A szociográfus: a parasztság és a földkérdés
11:15 – Vita, kávészünet

(Levezető elnök: Orosz István)
11:45 – Salamon Konrád: A parasztvédelemtől a nemzetvédelemig
12:05 – Papp István: Az ellenállási mozgalomban
12:25 – Sipos Levente: Demokrácia-felfogása
12:45 – Vita

Ebédszünet

(Levezető elnök: Izsák Lajos)
14:00 – Tóth István: A parasztpárti vezető 1939–1947
14:20 – Benkő Péter: Agrárpolitikai koncepciója
14:40 – Ludányi András: Az örök emigráns helyzete a politikai emigrációban
15:00 – Vita, kávészünet

(Levezető elnök: Földes György)
15:30 – Szabó A. Ferenc: Az 1956-os forradalomról
15:50 – Noszkai Gábor: Kovács Imre, az újságíró
16:10 – Erdész Ádám: A történelem tanúja – visszaemlékező írásainak forrásértéke
16:30 – Valuch Tibor: Írói, publicisztikai munkásságának mérlege (összegzés)
16. 50 – Vita, zárszó