2013.03.09. Kovács Imre konferencia a Parlamentben a Lakitelek Alapítvány szervezésében

TERVEZETT PROGRAM:
10.00–10.10 Megnyitó (Lezsák Sándor)
10.10–10.30 Bíró Zoltán
Harmadik út – saját út. A népi mozgalom szerepvállalásai a XX. század magyar politikatörténetében.
10.30–10.50 Horváth János (az Országgyűlés korelnöke, Kovács Imre emigránstársa)
Kovács Imre az emigráns politikus
10.50–11.10 Borbándi Gyula
Kovács Imre és az Új Látóhatár
11.10–11.30 Szeredi Pál
Kovács Imre demokráciáról vallott nézetei és pártalapítási kísérletei
11.30–11.50 Szünet
11.50–12.10 Dr. Salamon Konrád (az ELTE BTK Új és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)
Kovács Imre és a Márciusi Front, a Nemzeti Parasztpárt alapítója
12.10–12.30 Dr. Szabó A. Ferenc (a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem professzora)
Kovács Imre a Nemzeti Parasztpárt főtitkára
12.30–12.50 Dr. Tóth Pál Péter (Népességtudományi Kutatóintézet)
Kovács Imre az emigrációban
12.50–13.10 Papp István (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)
A magyar politikai rendőrség Kovács Imre nyomában
13.10–13.30 Molnár M. Eszter (Kovács Imre Társaság ügyvezető elnöke)
A falukutató Kovács Imre
13.30–13.50 Kovács András (Kovács Imre Társaság tiszteletbeli elnöke)
Kovács Imre az ember
13.50–14.00 Zárszó (Lezsák Sándor)

Résztvevők köre:
 Elsősorban határon belüli és kívüli egyetemi, főiskola hallgatók, de középiskolás fakultációra járó diákok is (OKTV)
 A történész és irodalomtörténész társadalom tagjai
 Közgyűjtemények képviselői
 Kortársak az emigrációból és itthonról

A konferencia védnökei:
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke
Bíró Zoltán a Lakitelek Alapítvány elnöke
Borbándi Gyula irodalomtörténész, az egykori Új Látóhatár főszerkesztője