2013.03.10 A Magyar Szociológiai Társaság emlékkonferenciája

A parasztéletforma csődje és egy paraszti nemzet víziója a kései modernitás korában
A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG Emlékkonferenciája a 100 éve született KOVÁCS IMRE tiszteletére

A konferencia létrehozásában közreműködött
az ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA
az ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARA
és a KOVÁCS IMRE TÁRSASÁG

A konferencia helyszíne: ELTE Társadalomtudományi Kar,
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. VII. emelet, Kari Tanácsterem

Időpont: 2013. 03. 10.

MEGNYITÓ:
9.15 h TAUSZ KATALIN, az ELTE TÁTK dékánja megnyitja a kiállítást

Kovács Imre a magyar állambiztonsági szervek célkeresztjében
A kiállítás rendezője:
ARGEJÓ ÉVA (ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA)
A kiállítás megtekinthető a Kari Tanácsterem előterében 2013. 03. 08–2013. 03. 25.

9.30 h CSEPELI GYÖRGY, az MSzT elnöke megnyitja a konferenciát (magyar és angol nyelven)
9.45 h ANDREA LESLIE KOVACS, Kovács Imre leányának rövid köszöntője (angol nyelven tolmácsolással)

ELŐADÁSOK
10.00–12.00 h
1. szekció: Az identitásképződés keretei: szociográfia, népi mozgalom, demokrácia
Elnök: CSEPELI GYÖRGY
10.00–10.30 h HUSZÁR TIBOR: „A demokrácia útja Magyarországon”. Kovács Imre demokrácia-felfogása, 1945–1947
10.30–11.00 h LUGOSI ANDRÁS: A szociográfiaírás, mint identitásstratégia. A falukutató mozgalom és egy paraszti nemzet víziója az urbanizáció korában
11.00–11.30 h VALUCH TIBOR: Közelítések Kovács Imre társadalomképéhez
11. 30–12.00 h Vita
12.00–12.45 h Ebédszünet

12.45–14.15 h
2. szekció: Kivándorlás, szekták, egyke: néma forradalom Magyarországon
Elnök: LUGOSI ANDRÁS
12.45–13.05 h BARTHA ÁKOS: A népi szociográfia elmélete és gyakorlata. Kovács Imre és A néma forradalom
13.05–13.25 h ERDÉSZ ÁDÁM: Gyoma – A parasztság útjának valóságos és képzelt modellje
13.25–13.45 h KOLOH GÁBOR: „Terjeszkedő német tenger – haldokló magyar falu”. Fókuszpontok Kovács Imrének az egyke-kutatáshoz való viszonyában.
13.45–14.15 h Vita
14.15–14.30 h Kávészünet

14.30–17.15 h
3. szekció: Harmadik út, hidegháború és az egyesülő Európa
Elnök: VALUCH TIBOR
14.30–14.50 h NAGY J. ENDRE: Egy különös szocialista értelmiségi a huszadik századból
14.50–15.10 h PAPP ISTVÁN: Kovács Imre – a harmadik út harmadik útja
15.10–15.30 h TÓTH PÁL PÉTER: Egy magyar parasztpolitikus New Yorkban…
15.30–16.00 h Vita
16.00–16.15 h Kávészünet
16.15–18.00 h FILMVETÍTÉS (KOVÁCS IMRE 1978. Bokor Péter New York-i interjúja. Részletek. Készült az MTV Századunk című sorozatához.)