A Kovács Imre Társaság 2015. évi programja és eseményei

Visszatekintés a 2015. évi programokra és eseményekre:

2015.01.17.   Részvétel a Haas György emlékesten a Törley Szalonban. Haas György társaságunk elnökségi tagja volt.

2015.01.22.   Kerekasztal beszélgetés a Magyar Kultúra Napján.

2015.01.23.   A KIT januári programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Az 1978-ban készült Bokor Péter féle Kovács Imrével készített interjúfilm levetítése és vitája.

2015.02.07.   Elnökségi ülés (Tagrevízió) A Haas György halála miatt betöltetlen elnökségi hely egyelőre betöltetlen maradt.

2015.02.20.   A KIT febuári programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: A Forgács Péter által forgatott Hunky Blues, az amerikai álom című film vetítése és vitája.

2015.03.14.   Működési támogatásra pályázat benyújtása (igényelt összeg: 520.000 Ft)

2015.03.18.   Részvétel Prof. Dr. Szabó A. Ferenc történész, demográfus, társaságunk alelnökének temetésén.

2015.03.20.   A KIT márciusi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Esti beszélgetés Horváth Jánossal. (résztvevők: Prof.Dr. Horváth János utazó nagykövet, Szekér Nóra történész, Dr.Salamon Konrád történész és Szeredi Pál kutató-történész)

2015.03.31.   Részvétel a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézetben megtartott könyvbemutatón. (Szeredi Pál: A nemzetépítő demokratikus ellenállás története.)

2015.04.10.   Részvétel Dr. Magyar Lajos ügyvéd, tagtársunk temetésén.

2015.04.17.   A KIT áprilisi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Filmösszeállítás vetítése Erdei Ferenc: Fejezetek a két világháború közötti progresszió történetéből címmel.

2015.04.25.   Látogatás Dr. Borbándi Gyula özvegyénél. Társaságunk örökös tiszteletbeli elnöke dolgozószobájának megtekintése.

2015.05.04.   Részvétel a Magyar Tudományos Akadémia rendezvényén, ahol társaságunk örökös tiszteletbeli elnöke Dr. Borbándi Gyula posztumusz Arany János díjat kapott. A díjra Prof. Dr. Tóth Pál Péter és Szeredi Pál terjesztették fel Borbándi Gyulát.

2015.05.15.   A KIT májusi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: „Magyarország népessége a török hódoltság után” címmel előadást tartott társaságunk elnökségi tagja Tálos Géza.

2015.06.04.   Elnökségi ülés. Témája: az év hátralévő hónapjainak Kulturális Szalonbeli programjainak tervezése, pénzügyi helyzet ismertetése stb.

2015.06.05   Újabb látogatás Dr. Borbándi Gyula özvegyénél. A 2013. december 9.-i Corvinus Egyetemi Kovács Imre emléktábla avatásáról készült film átadása és bemutatása.

2015.06.12.   Részvétel Dr. Győri Molnár Lajos, társaságunk egykori elnökségi tagjának temetésén.

2015.06.26.   A KIT júniusi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Lugosi András történész, levéltáros, tagtársunk előadása: „Úgy lettünk demokraták…” címmel. Témaköre: A népi mozgalom szerepe és a demokrácia problémája Bibó Istvánnál és Kovács Imrénél a kezdetektől 1947-ig.

2015.07.10.   Részvétel Veres István, Veres Péter, a Nemzeti Parasztpárt egykori elnöke fiának temetésén a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

2015.07.14.   Pályázatbeadás pénzbeli támogatás iránt a Polgári Magyarországért Alapítványhoz. Igényelt összeg: 503.280 Ft.

2015.08.20.   Részvétel Alcsútdoboz község augusztus 20.-i ünnepségén.

2015.08.21.   Társaságunk elnökségének megbízása alapján Molnár M.Eszter ügyvezető elnök levélben kereste meg Kovács Imre özvegyét annak tisztázására, hogy 1986 januárjában kinek a megbízása alapján adományozta Király Béla a Kovács Imre írói hagyatékot a New Yorki Columbia Egyetem könyvtárának. Egyúttal az özvegy tájékoztatást is kapott a Kovács Imre Társaság fennállásának 25. évfordulójáról.

2015.09.08.   A társaságunk fennállásának 25 éves jubileumi konferenciájának megszervezése tárgyában felkerestük a Magyar Írószövetséget, azzal, hogy a rendezvényt náluk az első emeleti teremben szeretnénk lebonyolítani.

2015.09.18.   Elnökségi ülés. Témája a 25 éves jubileumi konferencia megszervezése. Meghívók tervezése, nyomdába adása. Felkérendő előadókkal való kapcsolatfelvétel, és előadásaik címeinek bekérése. Jubileumi emlékérem készíttetésének megbeszélése stb.

2015.09.25.   A KIT szeptemberi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Körmendi Gyula tagtársunk előadása „Energia kihívások” címmel.

2015.10.09.   A KIT októberi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Szekér Nóra történész, a ReTörKI tudományos munkatársa előadása „A Magyar Közösség Pere” címmel.

2015.10.16.   Elnökségi ülés. A 25 éves jubileumi konferencia programjának véglegesítése. Előadói sorrend kialakítása. Az elkészült emlékérmek megtekintése. A díszoklevelek grafikai véglegesítése, nyomdáztatása. Videofelvétel megrendelése külsős vállalkozónál.

2015.10.19.   Újabb látogatás a Magyar Írószövetségben. A kialakított programot véglegesítettük. A terembérlet és egyéb szolgáltatások (hangosítás, büfé stb.) díjának rendezése.

2015.11.10.   Délelőtt 10:00-tól délután kb. 17:30-ig a jubileumi konferencia lebonyolítása a Magyar Írószövetségben. Tovább az eseményen készült videókhoz

2015.11.13.   Körmendi Gyula és Tálos Géza tagtársaink részvétele egy Balatonszárszón rendezett konferencián.

2015.11.20.   A KIT novemberi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN témakörben VÁLLALKOZÁS AFRIKÁBAN – 5 ÉV NIGÉRIÁBAN (1982-1987)
címmel előadást tartott Huszár Béla okl. gépészmérnök és Mogyorósi István villamos üzemmérnök.

2015.12.18.   A KIT decemberi programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: A tanítványok című film vetítése és vitája

2015.12.29.   Pályázatok beadása a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt működési illetve tematikus támogatások elnyerése céljából.