A társaság története

A Társaságot Nemes Lajos tanár, Kovács Imre egykori politikus társa kezdeményezésére 1990. szeptember 27-én 11 fő alapította meg Budapesten, melyet a Fővárosi Bíróság 1990. december 10-én vett nyilvántartásba.
Nevezett alapító személyek többsége tagja volt az 1938-ban megalakult, majd megszünt Nemzeti Parasztpártnak, amelynek 1945. április 26-tól Kovács Imre főtitkára volt.

A személyes ismeretség, valamint a politikai belviszályok egykori tapasztalata miatt, az „alapító atyák” következetesen ragaszkodtak a Nemzeti Parasztpárt ún. Kovács Imre szárnyának képviseletéhez.
Az első vonalban küzdő politikus, fiatal kora óta harcolt a magyarságért és a paraszti érdekekért. Ezért a Társaság—társadalmi, politikai és irodalmi fórum lett, melynek célja—a névadó életútjának feltárása, irodalmi és politikai örökségének közkinccsé tétele, és életműve máhozszóló üzenetének közvetítése: munkáival és a róla szóló ismertetések közzétételével.

Az elfelejtett író-politikust a Társaság vissza akarta hozni a magyar nép emlékezetébe, hogy szellemi örökségünk része legyen itthon és az elszakadt területeken, valamint a szórványban élő egyetemes magyarság számára.
Tehát mindazt akarta ezzel a rendkívüli emberrel kapcsolatban a Társaság elvégezni, amit a politikai és kulturális vezetésnek kellett volna.
Célként tűztük ki politikai rehabilitását is, mely nagy tehertételt jelentett a mindennapokban, hiszen munkái évtizedekig hozzáférhetetlenek voltak éppen e miatt.

Nem voltak zökkenőmentesek az első évek, sokszor politikai ellenállást tapasztaltunk a politikai hatalom részéről. A Fővárosban díszpolgárrá avatást, utca elnevezést vagy tér elnevezést javasoltunk. Ebből nem lett semmi! Anyagi támogatást is nehezen kaptunk, ez csak a Polgári Kormány hatalomra kerülésével változott meg látványosan. Igaz ezt megelőzte két emléktábla avatás Budapesten, 1994-ben és 1995-ben az Andrássy úton és a Nyáry Pál utcában.

Közben egyetemi rehabilitációja is megtörtént 1996. április 17-én. Dr. Andorka Rudolf akadémikus, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora megsemmisítette—a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Tanácsa—által 1938. november 24-én hozott határozatát, mely Kovács Imrét közvetlen a diploma megszerzése előtt: a műegyetemi tanulmányok folytatásától és a vizsgázástól eltiltotta.

2.

A Társaság megalakulásának 10. évfordulóján nagyszabású tudományos konferenciát rendeztünk a XX. Század Intézettel közösen.
1999-től nyolc éven át falukutató táborokat szerveztünk Dél-Baranyában és Dél-Békésben egyetemi és főiskolai hallgatókkal. Az első tábor Kovács Imre emlékére és tiszteletére Kemsén volt, ahol ő is kutatott diákkorában, 1938-ban.

Ugyancsak 1999. november 27-én avattuk fel névadónk köztéri szobrát Alcsútdobozon, mely rendezvényen országos nevű és tekintélyű személyiségek vettek részt. A szobrot Dr. Kövér László miniszter úr leplezte le. Erre a nagyszabású eseményre megalakulása óta készült a Társaság és ezt az eseményt Kovács Imre végleges és méltó rehabilitációjának is tekintette.
2000-ben alapítottuk meg a Kovács Imre Emlékérmet, melyet azon személyek kaphatnak meg, akik több éven át átlagon felüli munkát végeztek, illetve jelentősebb anyagi és erkölcsi támogatást nyújtottak a Társaság működése érdekében.

Hisszük, hogy Kovács Imre példája ma is időszerű, nem felesleges munkásságának igaz bemutatása. Ezért kaphatott szülőháza Göböljárás-Pusztán emléktáblát. És ezért lett 2007-ben—Fejér megye díszpolgára—, valamint Alcsútdoboz megbecsült és jeles személyisége, miután 2011. augusztus 20-án egy utcát is elneveztek róla.

2010-ben volt a Kovács Imre Társaság megalakulásának 20. évfordulója.
Ezalkalomból nagyszabású tudományos konferenciát tartottunk és könyveket jelentettünk meg. Bokor Péter róla készült filmjét is levetítettünk egyetemi hallgatóknak és más résztvevőknek, a konferencia előtt.

2013-ban volt névadónk születésének 100. évfordulója. Nagyjelentőségű rendezvényekre és könyvkiadásokra került sor, addigi tevékenységünk folytatásaként.