Bibliográfia

KOVÁCS IMRE ÖNÁLLÓ KÖTETEI

 1. A néma forradalom
  1. A néma forradalom. (Bp.1937.) Cserépfalvi, 262 oldal
  2. A néma forradalom. (Bp. 1947) Misztótfalusi. 151. oldal
  3. A néma forradalom. (Bp. 1989.) Cserépfalvi-Gondolat-Tevan. 141 oldal
 1. A kivándorlás. (Bp. 1938.) Cserépfalvi. 199 oldal Szolgálat és írás könyvei.
 2. Kolontó. Regény. (Bp. 1939.) Cserépfalvi. 256 oldal
 3. Szovjetoroszország agrárpolitikája. (Bp. 1940.) Cserépfalvi. 118 oldal
 4. A parasztéletforma csődje. (Bp. 1940.) Bolyai Akadémia. 213 oldal
 5. Magyar feudalizmus – magyar parasztság.
  1. Magyar feudalizmus – magyar parasztság. (Bp. 1943.) Cserépfalvi. 142 oldal
  2. Magyar feudalizmus magyar parasztság (Bp. 1945.) Cserépfalvi az első Szabad Magyar Könyvnapra. 147 oldal
 1. Elsüllyedt ország. (Bp. 1945.) Cserépfalvi. 254 oldal
 2. Agrárpolitikai feladatok. (Bp. 1947.) Misztótfalusi. 64 oldal + 2 t.
 3. Im Schatten der Sowjets. (Übertrage: Georg  Wanderer. III. Peter d’ Aldor.) (Zürich 1948) Thomas Verlag. 298 oldal
 4. D’une occupation á l’autre. (La Tragedia Hongroise) (Im Schatten der Sowjets) Trad. Par René Jouan. (Paris. 1949.) Calman-Lévy. 297oldal
 5. The Hungarian People’s Republic. (New York. 1950.) National Comitee for a Free Europe. Research and Information Center Hungarian Unit. 19 oldal
 6. Short Biographical Studies of the Chairman, Deputy-Chairman and Secretary of the Hungarian People’s Republic. (New York. 1951.) National Comitee for a Free Europe. Research and Information Center Hungarian Section. 14 oldal
 7. The Ninety and Nine. (Novel.) Trans: by C. Aylmar. (New York. 1955.) Frank-Wagnalis. 343 oldal
 8. Le Novantanove. (The ninety and nine.) Romanzo. (Trad.: di Franca Zambonini. (Roma. 1956.) Edizione Paoline. 416 oldal
 9. Facts about Hungary. Compoled and edited by Imre Kovács. (New York. 1958.) Hungarian Comitee. 280 oldal
 10. Facts about Hungary. Edited by Imre Kovács. Revised edition. (New York. 1959.) Hungarian Comitee. 315 oldal
 11. Hungarian Populism – Rond to Revolution. (New York. 1960.) Assoc. Of Hungarian Students in North America. 7 oldal
 12. An Inquiry into Agrarian Problems of Latin-America. (New York. 1962.) International Center for Social Research. 64 oldal
 13. Una encuesta sobre los problemas agrarios de America Latina. (New York. 1963.) Centro Internacional de Investigaciones Sociales. 61 oldal
 14. Facts about Hungary. The Fight for Freedom. Edited by Imre Kovács. (New York. 1966. The Hungarian Comitee. 382 oldal
 15. Magyarország megszállása.
  1. Magyarország megszállása. (Toronto.1979.) Vörösváry. 399 oldal
  2. Magyarország megszállása. (Bp. 1990.)  Katalizátor. 360 oldal
 1. A Márciusi Front. Tanúk – Korukról. Magyar öregdiák Szövetség Bessenyei György Kör. New Brunswick. New Jersey. 1980.) 96 oldal
 2. Népiség, radikalizmus, demokrácia. Publicisztikai írások. Válogatta: Valuch Tibor. (Bp. 1992.) Gondolat–Nyilvánosság klub–Századvég. Ars scribendi sorozat. 373 oldal
 3. Válogatott tanulmányok. 1935-1947. Válogatta: Szabó A. Ferenc. (Bp. 2003.) Magyar Napló kiadó. 436 oldal
 4. Virtuális Magyarország. Politikai írások 1948-1980. Válogatta: Szabó A. Ferenc. (Bp. 2005.) Magyar Napló kiadó. 279 oldal
 5. Egy Homo Politicus itthon, Európában és Amerikában. Kovács Imre élete és munkássága. Válogatta: Molnár M. Eszter. (Bp. 2010.) Hét krajcár kiadó. 500 oldal
 6. Kovács Imre válogatott írásai. Válogatta: Szabó A. Ferenc. (Bp. 2011.) Magyar Napló kiadó. A magyar irodalom zsebkönyvtára sorozat. 296 oldal
 7. Haas György: Kovács Imre – Harc a nemzeti függetlenségért (Bp. 2012) Püski kiadó.
 8. Egy hétpróbás falukutató. Válogatta: Molnár M. Eszter. (Bp. 2013) PC Magister Alapítvány.
 9. Kovács Imre centenáriuma. Szerkesztette: Sipos Levente. (Bp. 2013) Napvilág Kiadó.
 10. Hosszú, forró nyár Amerikában. Kovács Imre írásaiból szerkesztette: Kovács András. (Bp. 2014) PC Magister Alapítvány.
 11. Szeredi Pál: Megcselekedte, amit megkövetelt a haza. (Bp. 2013) Barangoló kiadó.