Kovács Imre Alcsútdoboz díszpolgára

2013 augusztus 20.

Alcsútdoboz vezetői, Oláh Gyárfás polgármester úr, Tranker Tamás alpolgármester úr, valamint a testület többi tagjának döntése alapján a hely neves szülöttjét, Kovács Imrét posztumusz a település díszpolgárává fogadták. A díszpolgárrá fogadás felemelő eseményét beillesztették az Alcsútdobozon évenként megtartott Szent István napi ünnepség keretébe.

A helyszín az egykori alcsúti uradalom máig álló, a háborúban csak részben sérült kápolnája volt. A kápolna színültig megtelt az ünneplő közönséggel. Az első sorban a helyhez kötődő, az eseményt támogató Habsburg Lotharingiai Mihály és felesége mellett Kovács András, a Kovács Imre Társaság tiszteletbeli elnöke és felesége, illetve Molnár M. Eszter elnökségi tag, Horváth János országgyűlési képviselő, a parlament korelnöke és felesége valamint Kovács Imre unokája Amanda Sky – foglaltak helyet.

Az egyházi szertartást követően került sor Kovács Imre laudációjára. Elsőként Dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész professzor méltatta Kovács Imre kutatói, szociográfusi, írói és politikusi életművét. Őt követte Szeredi Pál kutató történész, tanár megemlékezése, amely során kiemelte Kovács Imre egyenességét és adott helyzetekben tanúsított kíméletlen őszinteségét, politikai korrektségét valamint azt, hogy nem gyávaságból hagyta el hazáját, hanem mert nem látta a legcsekélyebb esélyt sem arra, hogy a kommunista diktatúra vezetőivel bármiben is egyezségre juthatott volna.

A laudációkat követően Oláh Gyárfás polgármester úr tartott beszédet, majd szólította Kovács Imre egyetlen jelen lévő közvetlen hozzátartozóját, Amanda Sky-t, hogy vegye át a díszpolgári oklevelet és az ahhoz tartozó díszes érmét.

A díszpolgárrá fogadási ünnepség  végén  Amanda Sky az „Elindultam szép hazámból…” kezdetű népdal magyar nyelven történő előadásával kedveskedett a kápolna  ünnepi közönségének.

Az arborétumi kápolnában lezajlott ünnepség után az önkormányzat egy kis álló büfé melletti kötetlen beszélgetésre hívta meg a résztvevőket.

Ezt követően a Kovács Imre Társaságot képviselő vendégek valamint Alcsútdoboz testületének vezetői átvonultak az alcsútdobozi emlékparkba Kovács Imre szobrához. Itt további beszédek hangzottak el, mégpedig olyan személyek részéről, akik Kovács Imre személyes jó barátai és küzdőtársai voltak. Elsőként Horváth János országgyűlési képviselő, a parlament korelnöke emlékezett egykori barátjáról, akivel az emigráció keserű kenyerét is megosztotta. Majd a sokáig Bécsben élő, de ma inkább itthon tartózkodó régi barát, Haas György emlékezett találkozásaikra.

A beszédeket követően mind a család, a Kovács Imre Társaság, mind pedig Alcsútdoboz képviselői elhelyezték a szobor talapzatán az emlékezés koszorúit.