Molnár M. Eszter: Egy homo politicus itthon, Európában és Amerikában

Molnár M. Eszter immár több évtizede a Kovács Imre Társaság tagja. Kutatói munkája Kovács Imre mellett Áchim L. András életének és munkásságának bemutatására is kiterjed. A könyv számtalan idézetet mutat be Kovács Imre cikkeiből, írásaiból, bemutatja politikai tevékenységét, elkötelezettségét. Parlamenti jegyzőkönyvek idézésével láttatja politikai küzdelmeit és az európai nagyhatalmi játszmák, a háború majd Európa újrafelosztása következtében egyre ellehetetlenülő elképzeléseit egy új és más Magyarországról.
Kovács Imre emigrációba kényszerült, de ott sem adta fel, hogy hazája érdekében tegyen, küzdjön és írjon. A könyv az emigrációbeli munkásságát is részletesen bemutatja. Az Egyesült Államok megbízása alapján néhány Dél-Amerikai országban is járt. A könyv több ott meglátogatott ország agrárhelyzetéről írt tanulmányait is bemutatja. A korabeli világpolitikai helyzetről alkotott véleménye, ok okozati összefüggések felvillantása is megjelenik a könyv lapjain.
És végül mintegy programadóként láthatjuk a new yorki Columbia Egyetem könyvtárában őrzött és eddig még csak kis részben kutatott irodalmi hagyaték jegyzékét. Ennek feldolgozása még várat magára, de a könyv szerzőjének tarsolyában már talán ott van a „ …homo politicus…” folytatása is.

A megjelentetésben köszönet jár a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Polgári Magyarország Alapítványnak, a Budapest Bank Budapest Alapítványnak és Gyomaendrőd Önkormányzatának.

Hét Krajcár kiadás, 2010