Szabó A. Ferenc: Tízmilliónál kevesebben

Hazánk népessége a fontos határkőnek tekintett tízmilliós lélekszám alá csökkent. Alkalmas tehát a helyzet a téma iránt egyébként igazán soha el nem csitult érdeklődés ismételt felkeltésére és népesedési helyzetünk átgondolására. A szerző válogatott írásaiban foglalkozik a kivándorlás és a bevándorlás következményeivel, a határon túli magyarság népesedési problémáival, a cigányság demográfiai helyzetével és a magyarság általános népesedési trendjeinek alakulásáról, értékeléséről vitázók nézeteivel. Meggyőződése: a politikai, gazdasági és a nemzetpolitikai egyensúly fenntartása mellett egy országnak, egy nemzetnek a demográfiai egyensúly fenntartására is törekednie kell. Önmarcangoló felelősségkeresés helyett el kell fogadnunk, hogy a magyarság népesedési helyzete Európában ugyan átlagosnak tekinthető, ám senki sem teheti meg helyettünk azokat a lépéseket, amelyek feltétlenül szükségesek.

* * *

Szomorúan és egyúttal büszkén állítottuk be 2016 évi könyvajánlónkba a Dr.Szabó A. Ferenc professzor 2014-ben publikált válogatott demográfiai írásaiból készült kötetet. Szomorúan, mert egy nagyszerű, tudós embert veszített el a Kovács Imre Társaság, amelynek hosszú éveken keresztül alelnöke volt és az ő személye jelentette a társaság tudományos hátterét. Büszkén pedig azért, mert az ő munkássága társaságunk tekintélyét is emelte.

A kötetben közölt „Migráció és nemzetbiztonság” címmel Szabó A. Ferenccel készült interjúban még migráció alatt elsősorban a határon túli magyarok bevándorlását érti. Tegyük hozzá, hogy ezt is olyan folyamatnak tekinti, ami miatt „… egyáltalán nem lehetünk nyugodtak…”. Ez különös gondolatokat vet fel az olvasóban.

Ha a szerző még életében szembesült volna a 2015 nyarától felénk és Európa felé elindult migránsáradattal, és annak várható következményeivel, vajon miként kommentálta volna a tapasztaltakat. Abban biztosak lehetünk, hogy ezt a folyamatot már nemcsak mint demográfus, de mint történész is górcső alá vette volna. Látva az Európai Unió egységesnek távolról sem nevezhető reakcióit vajon milyen jövőképet tárt volna elénk?