A Kovács Imre Társaság 2015. évi programja és eseményei

Visszatekintés a 2015. évi programokra és eseményekre: 2015.01.17.   Részvétel a Haas György emlékesten a Törley Szalonban. Haas György társaságunk elnökségi tagja volt. 2015.01.22.   Kerekasztal beszélgetés a Magyar Kultúra Napján. 2015.01.23.   A KIT januári programja a Hegyvidéki Kulturális Szalonban: Az 1978-ban készült…

Gyomaendrőd, Vésztő-Mágor 2013 augusztus 24

Kovács Imre és Gyoma   Ezzel a rövid címmel emlékezünk a 2013. augusztus 24-i és a 2013. október 23-i eseményekre, amelyek jelentősek voltak a Kovács Imre Centenáriumi Évet illetően, amely 2013. március 10-től-2014. március 10-ig tart.   Már a centenáriumi…

Kovács Imre Alcsútdoboz díszpolgára

Kovács Imre Alcsútdoboz díszpolgára

2013 augusztus 20. Alcsútdoboz vezetői, Oláh Gyárfás polgármester úr, Tranker Tamás alpolgármester úr, valamint a testület többi tagjának döntése alapján a hely neves szülöttjét, Kovács Imrét posztumusz a település díszpolgárává fogadták. A díszpolgárrá fogadás felemelő eseményét beillesztették az Alcsútdobozon évenként…

2013. augusztus 24: Kovács Imre táblájának megkoszorúzása Gyomaendrődön

Tervezett programok: Kovács Imre táblájának megkoszorúzása Gyomaendrődön, Ünnepi beszéd, templomi megemlékezés. Kovács Imre unokája magyar állampolgárságának bejelentése.

2013. augusztus 20: Kovács Imre díszpolgárrá avatása Alcsútdobozon

Tervezett programok: Kovács Imre laudációja és díszpolgárrá avatása Alcsútdobozon. Az új helyen felállított Kovács Imre szobor megkoszorúzása. Az önkormányzat épületének falán új emléktábla avatása és koszorúzása.

2013.03.10. Koszorúzás és ünnepi beszédek Kovács Imre szülőházánál és alcsútdobozi szobránál

Résztvevők: A Magyar Országgyűlés korelnöke, Horváth János képviselő, Az Alcsútdobozi Önkormányzat képviseletében Oláh Gyárfás polgármester, Tranker Tamás alpolgármester, továbbá testületi tagok, Kovács Imre Társaság Kovács Imre közvetlen hozzátartozói

2013.03.10 A Magyar Szociológiai Társaság emlékkonferenciája

A parasztéletforma csődje és egy paraszti nemzet víziója a kései modernitás korában A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG Emlékkonferenciája a 100 éve született KOVÁCS IMRE tiszteletére A konferencia létrehozásában közreműködött az ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA az ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARA és a KOVÁCS…

2013.03.09. Kovács Imre konferencia a Parlamentben a Lakitelek Alapítvány szervezésében

TERVEZETT PROGRAM: 10.00–10.10 Megnyitó (Lezsák Sándor) 10.10–10.30 Bíró Zoltán Harmadik út – saját út. A népi mozgalom szerepvállalásai a XX. század magyar politikatörténetében. 10.30–10.50 Horváth János (az Országgyűlés korelnöke, Kovács Imre emigránstársa) Kovács Imre az emigráns politikus 10.50–11.10 Borbándi Gyula…

2013.03.07. Kovács Imre konferencia a Politikatörténeti Intézetben

A Politikatörténeti Intézet, a Kovács Imre Társaság és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztálya Állandó Bizottságának tudományos emlékülése 10:00 – Köszöntő, a KIT elnöke és Orosz István (Levezető elnök: Kovács András) 10:15 – Tóth Pál Péter: Szociológus? Politikai gondolkodó? Politikus?…

2013.03.05. Kovács Imre konferencia az Írószövetségben

2013.03.05. Kovács Imre konferencia az Írószövetségben